Recent News
ไทยสั่งแบน 3 สารพิษต้นต่อก่อโรคร้ายในร่างกายประชาชน จนทำให้สหรัฐฯ ตัด GSP ไทย

ไทยสั่งแบน 3 สารพิษต้นต่อก่อโรคร้ายในร่างกายประชาชน จนทำให้สหรัฐฯ ตัด GSP ไทย

เปิดปมผลกระทบ 3 สารพิษที่ไทยสั่งห้ามใช้ จนสหรัฐฯ เสียดุลการค้า ตอบโต้ด้วยการตัดสิทธิ GSP