Recent News
Australia ยื่นฟ้อง Google

Australia ยื่นฟ้อง Google

“กูเกิ้ล” ได้ถูกยื่นฟ้องจากประเทศ ออสเตรเลีย กรณีให้ข้อมูลผิดแก่ผู้ใช้งาน และการให้ข้อมูลตำแหน่งส่วนบุคคล นั้นทำให้บริษัทมีความกดดันและเคร่งกฎระเบียบไปยังบริษัททั่วโลก

Google เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง? พร้อมวิธีลบการค้นหาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลคุณ

Google เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง? พร้อมวิธีลบการค้นหาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลคุณ

พบกับวิธีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและลบข้อมูลที่ Google เก็บไปแล้ว และไปดูกันว่า Google เก็บข้อมูลอะไรของเราไปบ้าง!

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์