Recent News
Phishing! ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนอีเมลปลอมจากธนาคารระบาด

Phishing! ธนาคารแห่งประเทศไทยเตือนอีเมลปลอมจากธนาคารระบาด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเตือนใครได้รับอีเมลที่ดูเหมือนมาจากธนาคารต่าง ๆ ขอข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของเรา อย่าเพิ่งคลิก ให้รีบโทรหา Call Center ของธนาคารนั้น ๆ