Recent News
Google เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง? พร้อมวิธีลบการค้นหาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลคุณ

Google เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง? พร้อมวิธีลบการค้นหาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลคุณ

พบกับวิธีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและลบข้อมูลที่ Google เก็บไปแล้ว และไปดูกันว่า Google เก็บข้อมูลอะไรของเราไปบ้าง!