รู้ยัง “ไลฟ์สดขายของชิงโชค”ไม่ขออนุญาตผิด กม.

รู้ยัง “ไลฟ์สดขายของชิงโชค”ไม่ขออนุญาตผิด กม.

On

    สืบเนื่องจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบด…