ผลกระทบชาวบ้านจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนครสวรรค์ถึงสระบุรี

ผลกระทบชาวบ้านจากโรงไฟฟ้าถ่านหินนครสวรรค์ถึงสระบุรี

On

เมื่อไทยกำลังมีโรงไฟฟ้าถ่านเพิ่มขึ้น ขณะที่ทั่วโลกลดลง