‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

On

‘สิทธิที่จะถูกลืม’ อย่าปล่อยให้ข้อมูลเข้าใจผิดถูกผลิตซ้ำบนออนไลน์

คคบ.เฉียบ 6 ด. สั่งฟัน 113 คดี มูลค่ากว่า 3 ล.

คคบ.เฉียบ 6 ด. สั่งฟัน 113 คดี มูลค่ากว่า 3 ล.

On

ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ (2 ส.ค.) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2561

เข้มโฆษณาช่วงบอลโลก ผิดกม.โทษหนักปรับ 6 หมื่น

เข้มโฆษณาช่วงบอลโลก ผิดกม.โทษหนักปรับ 6 หมื่น

On

   ยังคงเข้มอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของการโฆษณาสำหรับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกรณีของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ก่อนหน้านี้ได้จัดทำโครงการประชาพิจารณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม.ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้