Recent News
วิกฤตข่าวปลอม เมื่อ Fake news มีประสิทธิภาพกว่าข่าวจริงไปแล้ว

วิกฤตข่าวปลอม เมื่อ Fake news มีประสิทธิภาพกว่าข่าวจริงไปแล้ว

ทำไมข่าวปลอม (Fake News) ถึงมีอิทธิพลมากกว่าข่าวจริง? BuzzFeed ให้คำตอบได้เพราะตัวเลขการมีส่วนร่วมกับข่าว (ไลก์ คอมเมนต์ แชร์ หรือ Engagement) ใน 20 ข่าวปลอม ช่วงสามเดือนก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2016 พุ่งสูงมากถึง 8.7 ล้านครั้งและข่าวที่ยอดการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ 5

กกต. ตั้ง War room 24 ชม. ใช้ social monitoring เฝ้าโลกออนไลน์

กกต. ตั้ง War room 24 ชม. ใช้ social monitoring เฝ้าโลกออนไลน์

ถกทุกข้อสงสัย กกต.และสมาคมนักข่าวล้อมวงน้ำชา ‘ชี้ขอบเขตโฆษณาเลือกตั้งออนไลน์’ สิ่งไหนทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้!

น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

น่าห่วง! ผลสำรวจเผยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปี 62 ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่

ผลสำรวจ 1Like1Vote ชี้ ประชาชนส่วนใหญ่สอบตกความเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่