Recent News
คลอดกม.ตั้ง “สภาผู้บริโภคแห่งชาติ”  กำหนด 10 คนรวมตัวดูแลกันเอง

คลอดกม.ตั้ง “สภาผู้บริโภคแห่งชาติ” กำหนด 10 คนรวมตัวดูแลกันเอง

 ฉับพลันที่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมาว่า โดยระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณจาก ภาครัฐ โดยจะมีอำนาจในการเป็นตัวแทนผู้บริโภค พร้อมระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะเป็นผู้ดำเนินการร่างกฎหมายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องเป็นร่างพ.ร.บ.การจัดตั้งสภาผู้บริโภคแห่งชาติ