Recent News
ปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐานเสี่ยงตาย  สั่งร้านค้าขายของมอก. ฝ่าฝืนโทษคุก 2 ปีปรับ 1ล้าน

ปลั๊กพ่วงไร้มาตรฐานเสี่ยงตาย สั่งร้านค้าขายของมอก. ฝ่าฝืนโทษคุก 2 ปีปรับ 1ล้าน

  เรื่องราวความเสี่ยงภัยต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในคุณภาพยังคงมีให้แห็นอยู่เป็นประจำ ทั้ง ๆที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพยายามประชาสัมพันธ์เพื่อป้องปรามมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นประจำแถมผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ยังมีขายกันให้เกร่อในท้องตลาด แถมเป็นที่นิยมกันสุด ๆ ในหมู่ขาช้อปด้วยเหตุที่ว่าเพราะเป็นสินค้าที่ราคาถูก