Recent News
เช็คก่อนแชร์บทเรียนกระแสข่าวปลอม! สรรพากรขึ้น VAT 9%

เช็คก่อนแชร์บทเรียนกระแสข่าวปลอม! สรรพากรขึ้น VAT 9%

ไม่ใช่แค่การแชร์ข่าวลือหรือข่าวมั่ว ทุกวันนี้คนแชร์ข่าวเก่าแบบไม่คิด เนื่องจาก Topic นั้นสามารถสร้างประเด็นได้จนส่งผลถึงเป้าหมายบางอย่าง ‘สื่อจึงเป็นเครื่องมือของเหล่าผู้มีอำนาจเสมอ