Recent News
“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

“สงกรานต์” ช้อปของฝากระวังได้ “สารปนเปื้อน”ของแถม

ยังคงยืนยันในเจตนาเหมือนเดิมสำหรับ Bee Voice ที่มีต่อผู้บริโภค ด้วยหวังว่าผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าบริโภคนั้นต้องสะอาด ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

“สงกรานต์” เดินทางรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

“สงกรานต์” เดินทางรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ที่เราจะเห็นประชาชนทยอยเดินทางกลับยังภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมเยียน พักผ่อน  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวของเทศกาลทุกปีเรามักจะได้ยินได้ฟังเรื่องน่าเศร้าใจที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือเรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางซึ่งพบว่าแต่ละปีมีทั้งคนเจ็บ คนตายเป็นจำนวนมากทั้ง ๆที่หน่วยงานภาครัฐต่างรณรงค์ในการป้องกันกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางโดยสารรถสาธารณะ