ทำไมคุณต้องสนใจสิทธิมนุษยชน?

ทำไมคุณต้องสนใจสิทธิมนุษยชน?

On

นอกจากสิทธิผู้บริโภคแล้ว เรายังมีสิทธิเป็นความมนุษย์อยู่ด้วย!