Recent News
‘ไก่อู’ ชี้แจงแนว “ถ้อยคำที่เหมาะสมแสดงความอาลัย ร.9”

‘ไก่อู’ ชี้แจงแนว “ถ้อยคำที่เหมาะสมแสดงความอาลัย ร.9”

รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ส่งตัวอย่างถ้อยคำหรือข้อความแสดงถึงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงสื่อมวลชน