Recent News
“สงกรานต์” เดินทางรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

“สงกรานต์” เดินทางรถสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัย

เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ที่เราจะเห็นประชาชนทยอยเดินทางกลับยังภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อไปเยี่ยมเยียน พักผ่อน  เนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวของเทศกาลทุกปีเรามักจะได้ยินได้ฟังเรื่องน่าเศร้าใจที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี นั่นคือเรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางซึ่งพบว่าแต่ละปีมีทั้งคนเจ็บ คนตายเป็นจำนวนมากทั้ง ๆที่หน่วยงานภาครัฐต่างรณรงค์ในการป้องกันกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางโดยสารรถสาธารณะ