Recent News
เฮ! สคบ.จ่อคุมเงินจองรถมือสอง หลังพบปัญหาเพียบ

เฮ! สคบ.จ่อคุมเงินจองรถมือสอง หลังพบปัญหาเพียบ

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า สคบ.กำลังจะพิจารณาปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง โดยอาจขยายให้ครอบคลุมไปถึงกรณีการวางเงินจองรถยนต์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายราย เมื่อได้วางเงินจองรถไปแล้วแต่พอยื่นขอสินเชื่อกลับไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ทางผู้ประกอบธุรกิจกลับไม่ยอมคืนเงินจองให้ส่งผลทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียเงินไปอย่างไม่เป็นธรรม