Recent News
ช็อก! TPMAP รายงานดัชนีความยากจน 5 มิติ ‘เชียงใหม่’ ครองจำนวนมากที่สุด

ช็อก! TPMAP รายงานดัชนีความยากจน 5 มิติ ‘เชียงใหม่’ ครองจำนวนมากที่สุด

เปิดตัว TPMAP ต้นแบบ Big Data รายงานปัญหาพร้อมทางแก้ ความยากจน ให้คนในประเทศไทย