Recent News
5 ข้อคิดเตือนใจ ก่อนใช้ “บัตรเครดิต”

5 ข้อคิดเตือนใจ ก่อนใช้ “บัตรเครดิต”

  เมื่อพูดถึงบัตรเครดิต หลายคนอาจจะส่…

บูรณาการแก้ปัญหา E-Commerce รองรับเทรนด์ 4.0

บูรณาการแก้ปัญหา E-Commerce รองรับเทรนด์ 4.0

เพราะการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E-Commerce กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ในขณะเดียวกันพบว่าที่ผ่านมาธุรกิจ E-Commerce ยังพบปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

ดังเช่น กรณีที่ผู้รับบริการบางรายถูกหลอกลวง หรือการที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่มีการโฆษณา รวมถึงขั้นตอนการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก ,ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบัตรเครดิต ,การส่งของที่ล่าช้าและไม่เห็นสินค้าก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจองฯลฯ

จึงทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยากต่อการดำเนินการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จัดไป! ผู้บริโภคได้การคุ้มครอง “บัตรเครดิต”อะไรบ้าง ?

จัดไป! ผู้บริโภคได้การคุ้มครอง “บัตรเครดิต”อะไรบ้าง ?

เร็ว ๆ นี้ Bee Voice ได้นำเสนอข่าวเตือนสติให้กับคนที่คิดอยากจะสร้างหนี้จาก “บัตรเครดิต”กันไปแล้ว ในหัวข้อที่ว่า “ 5 ข้อคิด“รูดปื้ด”ก่อนคิดเป็นหนี้บัตรเครดิต” รายงานข่าวที่นำเสนอไปเป็นการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเป็นหนี้บัตรเครดิต พร้อมทั้งการประเมินตนเองกรณีที่อยากจะเป็นหนี้บัตรเครดิต จากข้อมูลดี ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีด้วยกัน 5 ข้อสำคัญ

5 ข้อคิด“รูดปื้ด”ก่อนคิดเป็นหนี้บัตรเครดิต

5 ข้อคิด“รูดปื้ด”ก่อนคิดเป็นหนี้บัตรเครดิต

 ช่วงต้นเดือนพ.ค.ที่ผ่านมาโอกาสวันแรงงานแห…