Recent News
สอบความปลอดภัย “ดรีมเวิร์ล”ล้อมคอกอุบัติเหตุ

สอบความปลอดภัย “ดรีมเวิร์ล”ล้อมคอกอุบัติเหตุ

เพราะความปลอดภัยในเรื่องของสินค้าและบริการเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะหากผู้บริโภคเป็นเด็กหรือเยาวชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดกวดขันกันเป็นพิเศษ อย่างเช่นกรณีการตรวจสอบความปลอดภัยในสวนสนุกดรีมเวิร์ล พื้นที่จ.ปทุมธานี ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 31พ.ค.ที่ผ่านมา