Recent News
ขึ้นราคาแท็กซี่! สตาร์ทยัง 35 บาท แต่ส่วนต่างขึ้นอื้อ!

ขึ้นราคาแท็กซี่! สตาร์ทยัง 35 บาท แต่ส่วนต่างขึ้นอื้อ!

ไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ ตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ประกอบการรถแท็กซี่แจ้งขอขึ้นราคาค่าโดยสาร