Google เก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้บ้าง? พร้อมวิธีลบการค้นหาและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลคุณ
ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ. สำหรับคนขายของออนไลน์
ทำไมร่าง 3 พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ จึงสำคัญ มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้?

ทำไมร่าง 3 พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ จึงสำคัญ มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้?

On

พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ การให้อำนาจอย่างไม่จำกัดและการตีความของกฎหมายตามใจฉัน

ข้อสรุปประชุม ก.พาณิชย์ กรณีคุมราคายาและค่ารักษา รพ.เอกชน

ข้อสรุปประชุม ก.พาณิชย์ กรณีคุมราคายาและค่ารักษา รพ.เอกชน

On

ผลสรุป ก.พาณิชย์ เร่งตั้งคณะกรรมการฯ ศึกษาโครงสร้างราคาและต้นทุนยา-ค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน พร้อมระดมข้อมูลค่ารักษาจากผู้บริโภค เพื่อคำนวณราคาอ้างอิงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

วิธียกเลิก โดนหลอกทําประกัน ทางโทรศัพท์
Facebook จะเริ่มติดตามโฆษณาทางการเมืองทั่วโลก

Facebook จะเริ่มติดตามโฆษณาทางการเมืองทั่วโลก

On

เฟซบุ๊กเปิดตัว ‘คลังโฆษณา’ เครื่องมือค้นหาโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองและประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาติ

การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

On

การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลาในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ระวังข้อความโฆษณาเข้าข่ายละเมิดผู้บริโภค

ระวังข้อความโฆษณาเข้าข่ายละเมิดผู้บริโภค

On

ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และนับว่าเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ควรทําอย่างไร

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ควรทําอย่างไร

On

หากคุณกำลังโดนละเมิดสิทธิ ในฐานะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ 3 รูปแบบ!

จับตามติครม.กำกับราคาสินค้าละบริการ โรงพยาบาลเอกชน

จับตามติครม.กำกับราคาสินค้าละบริการ โรงพยาบาลเอกชน

On

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชวนประชาชนจับตามติ ครม. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยเฉพาะเรื่องค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เป็นสินค้าควบคุม