“อนาคตประเทศไทยยังไงก็ต้อง AI” ล้อมวงคุยผู้รับผิดชอบ ‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’

“อนาคตประเทศไทยยังไงก็ต้อง AI” ล้อมวงคุยผู้รับผิดชอบ ‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’

On

‘พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล’ ส่อเค้าเครื่องมือในการหยิบใช้ข้อมูลของประชาชน เพื่อความมั่นคงของรัฐ

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

1Like 1 Vote เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’

On

รายงานผลการสารวจทัศนคติของประชาชน เรื่อง “ความพึงพอใจจากการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจ ‘หน่วยงานด้านกฎหมาย ความปลอดภัย และสาธารณภัย’ มากที่สุด ส่วนเรื่องที่ยากให้เร่งปรับปรุง คือ การแก้ไขเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที

เวทีรับฟังความคิดเห็นระอุ! ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เวทีรับฟังความคิดเห็นระอุ! ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

On

พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์น่าห่วง! โดยเฉพาะมาตรา 57 จนท. สั่งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้คอมฯ หรือระบบคอมฯ ใดๆ หากสงสัยว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ “สามารถสั่งให้เราทำได้ มีอาทิ แก้ไขไวรัส-มัลแวร์, อัพเดทซอฟต์แวร์, ยกเลิกต่อเน็ตหรือเชื่อมต่อกับเครื่องข่าย ฯลฯ ไปจนถึงให้เราหยุดใช้งานเครื่องของเรา”

ร่างกม. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล “ตีความไม่ชัดเจน” หวั่น! เกิดปัญหาเมื่อบังคับใช้จริง

ร่างกม. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล “ตีความไม่ชัดเจน” หวั่น! เกิดปัญหาเมื่อบังคับใช้จริง

On

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 3 ร่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีแค่ Cyber  แต่เป็นเรื่องของ ‘สำนึก’

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีแค่ Cyber แต่เป็นเรื่องของ ‘สำนึก’

On

“เราต้องสร้างวัฒนธรรมตระหนักความเป็นส่วนตัวในสังคม” ถอด 10 บทสรุปจากวงเสวนา : เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด