Recent News
มอบตรารับรองธุรกิจตลาดแบบตรง  สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

มอบตรารับรองธุรกิจตลาดแบบตรง สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

เพราะธุรกิจขายตรงเป็นอีกธุรกิจที่มีความสำคัญและมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จึงได้จัดโครงการ “มอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ (29 ส.ค.) ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.