Recent News
ค้าปลีกรับมือ! รัฐเตรียมออกกฎหมายลงโทษ 8 พฤติกรรมเข้าข่ายเอาเปรียบ

ค้าปลีกรับมือ! รัฐเตรียมออกกฎหมายลงโทษ 8 พฤติกรรมเข้าข่ายเอาเปรียบ

รัฐเตรียมประกาศใช้ มิ.ย. 62 ไกด์ไลน์จัดระเบียบการค้าปลีก เพิ่มบทลงโทษค้าปลีกไม่เป็นธรรม ปรับสูงสุด 10% ของรายได้