Recent News
‘เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด’ เปิดโลกเยาวชนเมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ ‘เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กๆ’

‘เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด’ เปิดโลกเยาวชนเมื่อสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญ ‘เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กๆ’

หากเรายอมรับมันว่าเป็นเรื่อง ‘ปกติ’ เห็นว่าเป็นการแกล้งกันของเด็กๆ สุดท้ายแล้วคนหรือสังคมหรือสถาบันที่ยอมให้เกิดการ Bully ขึ้น คุณกำลังพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดของการ Bully ด้วยการยอมให้มันเกิดขึ้น