Recent News
สถิติ 7 วันตรายสงกรานต์ ‘อุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี’

สถิติ 7 วันตรายสงกรานต์ ‘อุบัติเหตุสูงขึ้นทุกปี’

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เผยสถิติ 2558 – 2560 ยอดอุบัติเหตุทั้งหมด มีเพิ่มสูงขึ้น แต่สถิติผู้เสียชีวิตลดลง

โดนยึดรถ ทําอย่างไรดี?