Recent News
ลวนลามบนรถโดยสารสาธารณะ ภัยแฝงในสังคม “นิ่งเฉย”

ลวนลามบนรถโดยสารสาธารณะ ภัยแฝงในสังคม “นิ่งเฉย”

การเป็นประเด็นทอร์คออฟเดอะทาวน์ให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์กันพอหอมปากหอมคอ ณ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง กรณีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ถอดที่นั่งในบางขบวนออกเพื่อเพิ่มที่ยืนโดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน