Recent News
ชวนรู้จัก คปภ. หน่วยงานรวมทุกเรื่องร้องเรียนด้านการทำประกัน

ชวนรู้จัก คปภ. หน่วยงานรวมทุกเรื่องร้องเรียนด้านการทำประกัน

การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีแต่ความเสี่ยงตลอดเว…

5 คำสั่งศาลคดีผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการชดเชยอะไรได้บ้าง

5 คำสั่งศาลคดีผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการชดเชยอะไรได้บ้าง

นี่คือ 5 คำสั่งเยียวยาจากศาลที่ให้ผู้ประกอบการต้องชดเชยผู้บริโภค โดยอ้างอิงจากหลักของกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ช่วยให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันฟ้องคดีได้

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action ช่วยให้ผู้บริโภครวมกลุ่มกันฟ้องคดีได้

พบกับ ‘กฎหมายการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ Class Action’ กับความยุติธรรมที่คนธรรมดาเข้าถึงได้ เมื่อถึงวันที่ผู้บริโภคจะสู้กับยักษ์

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ. สำหรับคนขายของออนไลน์

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง กับ สคบ. สำหรับคนขายของออนไลน์

ธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ขายตรง แต่คือ Direct marketing หรือการทำการตลาดด้วยการใช้สื่อช่องทางต่างๆ เป็นเครื่องมือนำเสนอขายสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ

วิธียกเลิก โดนหลอกทําประกัน ทางโทรศัพท์
การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

การเตรียมตัวเพื่อร้องทุกข์สำหรับผู้บริโภค

การเตรียมตัวของผู้บริโภค เพื่อจะมาร้องทุกข์เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ หากเอกสารหลักฐานที่ผู้บริโภค นำมาไม่ครบถ้วน จะทำให้ผู้บริโภคเสียเวลาในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ระวังข้อความโฆษณาเข้าข่ายละเมิดผู้บริโภค

ระวังข้อความโฆษณาเข้าข่ายละเมิดผู้บริโภค

ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และนับว่าเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเป็นส่วนรวม

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ควรทําอย่างไร

ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ควรทําอย่างไร

หากคุณกำลังโดนละเมิดสิทธิ ในฐานะผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ 3 รูปแบบ!

ยื่นฟ้องศาลผู้บริโภค หรือ ศาลแผนกคดีผู้บริโภค

ยื่นฟ้องศาลผู้บริโภค หรือ ศาลแผนกคดีผู้บริโภค

ยื่นฟ้องศาลผู้บริโภค หรือ ศาลแผนกคดีผู้บริโภค