Recent News
สิ่งที่ควรทำ ก่อน-หลัง การซื้อสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อโดนโกง

สิ่งที่ควรทำ ก่อน-หลัง การซื้อสินค้าและบริการ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อโดนโกง

ในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เป็นการแลกเป…

รู้ก่อนที่จะจดทะเบียน ทรัพย์สินแบบไหนที่เรียกว่า”สินสมรส”

รู้ก่อนที่จะจดทะเบียน ทรัพย์สินแบบไหนที่เรียกว่า”สินสมรส”

ตามกฎหมายปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ สินส่วนตัวและสินสมรส การจัดการทรัพย์สินสองประเภทนี้มีความแตกต่างกัน แล้วทรัพย์สินแบบใดบ้างที่เรียกว่าเป็น “สินส่วนตัว” หรือ “สินสมรส”

หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ร้านไหนขายเกินราคาถือว่ามีความผิด!

หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ร้านไหนขายเกินราคาถือว่ามีความผิด!

กำหนดให้หน้ากาอนามัยเป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกัน การกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

งดแจกถุงพลาสติก รณรงค์ช่วยโลกหรือผลักภาระให้ผู้บริโภค

งดแจกถุงพลาสติก รณรงค์ช่วยโลกหรือผลักภาระให้ผู้บริโภค

ร้านค้าที่ไม่ได้เตรียมภาชนะอื่นมาเพื่อใช้ทดแทนถุงพลาสติก นั่นถือเป็นการผลักภาระให้แก่ลูกค้า การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า การที่ร้านค้าจะฉวยโอกาสจากภาวะนี้เพื่อลดต้นทุนในงานบริการจากการไม่แจกถุงพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

6 ปัญหากวนใจ ในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายคนมักพบเจอ

6 ปัญหากวนใจ ในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลายคนมักพบเจอ

ตั้งแต่การชำระเงินตลอดไปจนถึงตอนที่เราได้รับของแล้ว  ลูกค้ามักจะเจอปัญหาและความยุ่งยากในกระบวนการซื้อของออนไลน์อยู่เสมอ