Recent News
มอบตรารับรองธุรกิจตลาดแบบตรง  สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

โดยในช่วงเช้าของการจัดงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมสคบ.ถึงต้องมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” โดยพล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”

โดยวิทยากรที่เข้าร่วมในการเสวนาได้แก่ พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ,นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย ,นายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ ,นางสาววรรณา สราญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายประภัทรพงศ์ ชาญชิต นิติกรชำนาญการ

ขณะที่ในช่วงบ่าย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ“เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” โดยมี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหารสคบ.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ภายหลังมอบเครื่องหมายรับรอง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าธุรกิจตลาดแบบตรงเป็นการขายสินค้าผ่านสื่อโดยตรงโดยไม่มีพ่อค้าคนกลาง ซึ่งปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวนี้อยู่ในรูปของการขายสินค้าออนไลน์ บางครั้งผู้บริโภคไม่สามารถทราบเลยว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจ สินค้าที่ได้รับจะมีคุณภาพ หรือมีอยู่จริงหรือไม่ การมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ธุรกิจตลาดแบบตรงที่ผ่านเกณฑ์ของสคบ.ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่า ธุรกิจใดมีมาตรฐานและธรรมาภิบาลในการจำหน่ายสินค้า

นายสุวพันธุ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงประมาณ 400 ราย มีทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สคบ.จะต้องเร่งสร้างความรับรู้และความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมาจดทะเบียนมากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับสคบ.อย่างถูกต้อง และใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล มีการโฆษณาที่ไม่เกินจริง ขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ที่ได้เข้ารับ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” จำนวนทั้งสิ้น 208 ราย

แสดงความคิดเห็น