Recent News
สคบ. เปิดทีวีออนไลน์ให้ความรู้ผู้บริโภค

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถึงผู้บริโภคให้ได้ทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น และสามารถป้องกันปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้นโยบายไว้ ล่าสุด (18 มิ.ย.) จึงได้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นเมื่อสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภค (สคบ.) โดยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เนชั่นเนล แอกชั่น รีเสริช ไฮเทค จำกัด ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นNOAH ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทีวีออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น ณ ห้องประชุม 5 ของสคบ.

ทั้งนี้การดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ถือเป็นภารกิจหลักที่สคบ. ต้องเสริมสร้างให้เกิดการรับรู้ และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และรู้ช่องทางการดำเนินการร้องทุกข์เมื่อถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รู้และเข้าใจในข้อกฎหมายให้สามารถประกอบธุรกิจได้ โดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

ปัจจุบันสคบ.มีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น LINE  FACEBOOK และ YOUTUBE โดยการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางทีวีออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น NOAH จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น