Recent News
สังคายนากฎกระทรวงเรื่องโฆษณา 2 ฉบับรับธุรกิจ 4.0

กับภารกิจในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าปัจจุบันเรื่องของข้อบังคับกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังคงคร่ำครึ ไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือของเทคโนโนโลยี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบเร่งในการสังคายนาอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด (24 พ.ค.) ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. ทางสคบ.ได้จัดให้มีการทำโครงการประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

โดยนายสุวพันธุ์ กล่าวว่า กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ตราขึ้นมาบังคับใช้เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมและแวดวงอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการโฆษณามีวิวัฒนาการไปตามเทคโนโลยี ข้อกำหนดบางเรื่องจึงส่งผลในทางปฏิบัติจริง เช่นการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงรายละเอียดสินค้าทุกประเภทที่เป็นของแถม ดังนั้นคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณาของสคบ.จึงเสนอทบทวนกฎหมาย โดยได้จัดทำร่างแก้ไขขึ้นมาและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยหัวใจสำคัญของการโฆษณาจะต้องไม่เป็นเท็จ ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ทำให้สังคม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเสื่อมเสียขณะเดียวกันกฎกระทรวงฉบับนี้จะควบคุมดูแลในส่วนของข้อมูลสาระที่นำเสนอผ่านโฆษณาเป็นหลัก ขณะที่การดูแลและควบคุมในด้านช่องทางการสื่อสารที่เผยแพร่ออกไปนั้นจะมีกฎหมายฉบับอื่นรองรับ

                “เรื่องของการโฆษณาผมเห็นว่ามันเป็นต้นทางของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางของผู้ประกอบการด้วย การโฆษณา การรณรงค์ การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่าง ๆ มันเป็นต้นทางที่จะสร้างแรงจูงใจสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ผมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งผมเป็นผู้บริโภค เคยหุ้นกับลูกสาวซื้อคอนโดฯไว้หลังหนึ่งกว่าจะซื้อได้ก็ดูโฆษณา ดูแล้วดูอีก ดูโปรโมชั่นแถมอะไรบ้าง ให้อะไรบ้าง มีอะไรบ้าง ก็ไม่ได้อย่างที่เขาโฆษณา ต้องร้องเรียน ต้องไปรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราได้รับรู้จากการโฆษณา ที่สำคัญก็คือเราตัดสินใจเสียเงินก้อนหนึ่งเยอะมากเลยสำหรับครอบครัวคนชั้นกลาง มีแต่เงินเดือนไม่มีมรดกตกทอด ไม่มีอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่จะมาใช้ได้

แต่สุดท้ายผมก็มีความสุข ลูกสาวเขาก็มีความสุขกับคอนโดฯที่ซื้อ แม้ว่าเราจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการ เราได้รับคำบอกเล่าว่าคอนโดฯมี 8 ชั้นเราจองได้ชั้นที่ 7 แต่สุดท้ายคอนโดฯมีได้แค่ 7 ชั้น เราต้องอยู่ชั้นที่ 7 มีความเสี่ยงมากขึ้น อากาศร้อนมากขึ้น คอนโดฯบอกว่าจะมีสระว่ายน้ำ มีฟิตเนสสุดท้ายก็ไม่ได้  แต่เราก็ได้การชดเชยได้การลดราคาในระดับที่เรารับได้ สุดท้ายเราก็ได้คอนโดฯหลังนั้นมา แล้วก็เป็นความสุขไม่ได้ทุกข์ เพราะถือว่าเราได้ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นธรรม  เราได้ในสิ่งที่เราคิดว่าผู้ประกอบการกับเราทำความตกลงกันด้วยความสุจริตใจ ด้วยความซื่อตรงซึ่งกันและกัน

ทุกกฎกระทรวง ทุกระเบียบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อการประกอบอาชีพของทุกคน ผมคิดว่ามันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติสูง มันจะมีความถูกใจ ความไม่ชอบใจอยู่ด้วยกันสูง ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องทำให้ความไม่ถูกใจ ความไม่ชอบใจมันได้มาถึงจุด ๆ หนึ่งที่มันมาบรรจบกัน แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้

ขณะที่ พล.ต.ต.ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  กล่าวตอนหนึ่งของการเปิดงานว่า…. “หลักของสคบ.คือต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ทำยังไงให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมนับจากการรับรู้เรื่องการโฆษณาสินค้า แล้วผู้ประกอบธุรกิจทำงานได้ โฆษณาได้ ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย แล้วทำยังไงถึงจะมาจูนกันตรงนี้ ในส่วนของสคบ.ผมเรียนตรง ๆ เลยว่าเราก็อะลุ้มอล่วยเยอะในการดำเนินคดีบางเรื่องบางราว เพราะเราไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างของตำรวจ ในส่วนแนวคิดของผมก็คือว่าผู้ประกอบธูรกิจไมใช่คนร้าย เพราะฉะนั้นเราคุยกันได้ ทำความเข้าใจกันได้ สื่อสารกันได้ ทำยังไงถึงให้เข้าใจกันได้ด้วยความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นเราดูแลคุ้มครองผู้บริโภคประกอบกับเราก็ต้องดูแลคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจด้วยให้ทุกท่านประกอบธุรกิจ ประกอบการค้าได้อย่างเป็นธรรม แล้วก็อย่างมีธรรมาภิบาล”

ทั้งนี้ตลอดทั้งวันในการจัดทำประชาพิจารณ์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่มีตัวแทนของสคบ.มาถ่ายทอดให้ความรู้และร่วมทำประชาพิจารณ์รับฟังการแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีตัวแทนขององค์กรตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยผลการจัดทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ทางสคบ.จะรับไปดำเนินการปรับปรุงก่อนจะบังคับใช้กันต่อไป

แสดงความคิดเห็น