Recent News
บอกรักปลอดสารพิษปนเปื้อน สคบ.ตรวจ “ฟอร์มาลิน” รับวาเลนไทน์

ช่วงเทศกาลแห่งความรักของขวัญชิ้นพิเศษที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงในลำดับต้น ๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของดอกไม้สดที่จะนำมาจัดเป็นช่อพร้อมส่งมอบให้แก่กันสำหรับวันพิเศษ แต่การส่งมอบสิ่งดี ๆให้แก่กันบางทีก็มีภัยแอบแฝงที่ติดมาด้วยเสมอ แทนที่จะส่งมอบความรักกลับกลายเป็นการยื่นความตายให้แก่กันไปซะนี่

เมื่อมีการระบุว่าดอกไม้ช่อใหญ่ ๆที่ดูจากภายนอกว่างามสวยสด กลับกลายเป็นว่ามีการนำไปแช่ในสารฟอร์มาลีนเพื่อให้คงความสดให้อยู่ได้นาน ๆ และดูเหมือนว่าเรื่องดังกล่าวมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ ทั้งในช่วงเทศกาลหรือไม่เทศกาล

ล่าสุด (6ก.พ.) พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)นำเจ้าหน้าที่สคบ.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอแม่ริม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ลงพื้นที่ ณ บ้านชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านบวกเต๋ย ตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกดอกกุหลาบส่งออกสู่ตลาดใหญ่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบหาสารฟอร์มาลินที่อาจมีการปนเปื้อนมากับดอกไม้

โดยการตรวจสอบในครั้งนี้จะเน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต เก็บรักษา ตลอดจนถึงการขนส่งไปยังแหล่งจำหน่ายไปยังตลาดสดต่าง ๆ พร้อมกับรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสารฟอร์มาลินที่พบในดอกไม้ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายดอกไม้สดเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการในช่วงเทศกาลแห่งความรัก

พล.ต.ต ประสิทธิ์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ปลูก ผลิต และจำหน่ายดอกไม้สดนั้น ผู้จำหน่ายจะสั่งซื้อดอกกุหลาบจากแหล่งเพาะปลูกในพื้นที่ต่าง ๆของประเทศไทยเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้นการเพาะปลูกดอกกุหลาบจึงต้องอาศัยแหล่งเพาะปลูกที่มีลักษณะดินและสภาพอากาศที่เย็นและเหมาะสม รวมถึงกระบวนการคัดแยก การเก็บรักษา รวมถึงขั้นตอนการขนส่ง อาจมีผู้ประกอบการนำดอกไม้ไปแช่สารฟอร์มาลิน โดยไม่คำนึงถึงความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเท่าที่ควร

ทางสคบ.จึงได้เตรียมมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำ ให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการเลือกซื้อดอกไม้ ประกอบกับร้านดอกไม้มักอาศัยช่วงเทศกาลอาจจะฉวยโอกาสในปรับราคาดอกไม้สูงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า โดยบางร้านไม่มีการติดป้ายแสดงราคาหรือแสดงราคาที่ไม่ชัดเจนเช่นขนาดตัวอักษรเล็ก ติดราคาไม่ตรงกับตัวสินค้า ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามสคบ.ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบธุรกิจให้มีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเป็นสำคัญ และต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่มีการเอาเปรียบในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ขณะที่เจ้าของสวนกุหลาบบ้านบวกเต๋ย กล่าวว่าด้วยสภาพของพื้นที่และอากาศของหมู่บ้านบวกเต๋ย เหมาะสมกับการเพาะปลูกดอกกุหลาบ และการดูแลให้พันธุ์ดอกกุหลาบออกมาสวย สมบูรณ์นั้นเป็นไปด้วยวิธีทางธรรมชาติ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มูลสัตว์ต่างๆ ในการบำรุง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่จะได้ดอกไม้ที่สด ใหม่ และสวยงาม และยืนยันว่าสวนแห่งนี้ไม่มีการใช้สารฟอร์มาลิน เพื่อคงสภาพความสดใหม่ของดอกกุหลาบอย่างแน่นอน

หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือ รับบริการ สามารถแจ้งเบาะแสมายัง สคบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน สคบ. 1166 ทางเว็บไซต์ หรือร้องเรียนด้วยตัวเองที่ สคบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น