Recent News
ไม่อยาก “ตายเปลือย”  ต้องฉลาดใช้เครื่องทำน้ำอุ่น
ลมหนาวมาทีไรทำให้อดนึกถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้ทุกที และเชื่อว่าหลาย ๆคนก็นึกถึงมันยามเมื่อต้องอาบน้ำ นั่นคือเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า  แน่นอนว่าสิ่งนี้จะทำให้การอาบน้ำของคุณในช่วงหน้าหนาวเป็นไปแบบสบายชิลล์ ๆไม่ต้องซักแห้ง

แต่หากไม่ฉลาดใช้อาจตายแบบไม่ตั้งใจจากเหตุของไฟฟ้าช็อต ไฟรั่ว หรืออุปกรณ์ชำรุดบกพร่อง ซึ่งมีอุทาหรณ์เกิดขึ้นกันมาแล้วไม่รู้จะกี่ครั้ง  เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม ?????

ปัจจุบันเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้ามีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งระบบควบคุมอุณภูมิที่ทำให้อุ่นไว ประหยัดไฟฟ้า ฯลฯ แต่ถึงกระนั้นก็ยังได้ยินข่าวจากการได้รับอันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นกันแทบทุกปี ทั้งเหตุที่เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน Bee Voice ขอแนะนำว่าควรดูจากว่ามีเครื่องหมายมอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) รับรองไว้หรือไม่
พร้อมกันนี้สิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อ ควรดูเงื่อนไขของการรับประกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีการรับประกันอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการรับประกันหากพนักงานบอกรับประกัน 5 ปีก็ต้องดูว่าเป็นไปตามใบรับประกันว่าตรงกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองหากเกิดความเสียหายหรือความบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์
และหากตัดสินใจซื้อเป็นที่เรียบร้อยก็ควรเก็บใบรับรองสินค้า และใบรับประกันคุณภาพสินค้ำให้ครบถ้วน หากมีปัญหาสามารถติดต่อช่างผู้ชำนำญได้ทันที และต้องหมั่นตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
และหากจะติดตั้งควรเลือกใช้ช่างที่เป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ และต้องไม่ลืมที่จะติดตั้งสายดินกับเครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นอุปกรณ์เสริมฃ
และเนื่องจากว่าเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกคุมฉลาก ดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดในเรื่องของฉลากสินค้าที่ระบุไว้ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้คือ ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดิน

– ข้อแนะนำการใช้ต้องระบุว่า “ต้องติดตั้งสายดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า”

-คำเตือนต้องระบุว่า“อันตรายถึงชีวิตถ้าไม่ติดตั้งสายดิน” เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดิน

-ข้อแนะนำการใช้ต้องระบุว่า“ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดิน และติดตั้งสายดิน พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า”

-นอกจากนี้เรื่องของ“คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นและติดไว้ด้านหน้าของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าหรือเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า

                หนาวนี้จะอาบน้ำให้สบายกายสบายใจ หรือคิดจะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าสักเครื่องแนะนำว่าอย่าลืมอ่านฉลากของสินค้าให้รอบคอบ และทำตามคำแนะนำอย่างเข้าใจจะได้ไม่ถูกสังเวยจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้ในหน้าหนาว ด้วยความปรารถนาดีจาก Bee Voice
แสดงความคิดเห็น