Recent News
แก้สันดานผู้รับเหมา “ชุ่ย -ทิ้งงาน”  ไม่อยากช้ำใจต้องรู้วิธี ????

ร้องเรียนกันมาเยอะ กระทั่งทะเลาะกันมาก็แยะ ถามจริง ๆเหอะใครเคยเจอหรือมีประสบการณ์ “ห่วย ๆ”เช่นนี้บ้าง  กรณีผู้รับเหมางานก่อสร้างห่วยแตก  ขยันเบิกแต่เงินงวดก่อสร้างสุดท้ายทำเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างต้องมานั่งระทมทนทุกข์ ไหนจะปัญหาการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่ตกลงกันไว้

แถมคุณภาพของงานก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน จนเกิดเป็นปัญหาความชำรุดบกพร่องของตัวบ้าน อาคารที่พักอาศัย หรือ คอนโด ส่งผลให้มีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
Bee Voice ขอแบ่งปันความทุกข์พร้อมมอบสิ่งดี ๆมาให้ ถึงวิธีเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างก่อนจะตกลงร่างและเซ็นสัญญา อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการพิจารณาเลือกทีมผู้รับเหมา ให้สามารถก่อสร้างที่พักอาศัยได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย งานที่ออกมามีคุณภาพมาตรฐาน ลดปัญหา การเบี้ยวหนีงาน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาหรือกำลังตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา  หรือบริษัทรับก่อสร้างมารับงานก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน/ที่พักอาศัยแล้วล่ะก็ บอกไว้ตรงนี้เลยว่าต้องอ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากมาย

โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกผู้รับเหมาแนะนำไว้เลยดังนี้
ประการแรก เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ มีความซื่อสัตย์ มีประวัติที่ดี โดยพิจารณาจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนหรือสอบถามว่าผู้รับเหมารายนั้นๆมีการดำเนินงานอย่างไร
ประการที่ 2 เลือกคนที่เคยผ่านงานหรือมีประสบการณ์และชำนาญด้านการก่อสร้าง ซึ่งควรดูที่ผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมาด้วยว่ามีความเรียบร้อยสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด
 ประการที่ 3 ตรวจสอบว่าบริษัทฯผู้รับเหมาก่อสร้างมีการจดทะเบียนในสมาคมรับจ้างสร้างบ้านหรือไม่ หรืออาจสอบถามมาที่สคบ.ได้ว่าเคยมีปัญหาร้องเรียนกับสคบ.หรือไม่
ประการที่ 4 การเสนองบประมาณของผู้รับเหมาก่อสร้าง ข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะหากต่ำเกินไปก็เป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ฉะนั้นการเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาจากผู้รับเหมาหลายรายจะทำให้เราเห็นความแตกต่างของผู้รับเหมาแต่ละราย และสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
5) มาถึงขั้นตอนการตกลงทำสัญญา ส่วนนี้แนะนำว่าขอให้อิงตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559 โดยสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้บริการดังกล่าวได้
ซึ่งรายละเอียดในสัญญาจะต้องมีข้อความเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำสัญญา วันเดือนปีที่ทำ สัญญา รูปแบบอาคาร สถานที่ทำการก่อสร้าง ชื่อที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคลให้ระบุรายละเอียดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย รวมถึงเรื่องของบัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและราคารายละเอียด งวดงานกับการชำระเงินตามเนื้องานที่ได้สัดส่วนกันในแต่ละงวด เป็นต้น

และหากพบปัญหาในระหว่างการก่อสร้างก็ดี หรือหลังจากผู้บริโภคได้รับมอบงานแล้วพบว่ามีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นหรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้บริโภคได้บอกกล่าวให้แก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยให้เวลาพอสมควรแล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตาม

ผู้บริโภคมีสิทธิเอางานก่อสร้างให้บุคคลภายนอกแก้ไข หรือดำเนินการต่อไปได้โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรับผิดในความเสียหายและค่าใช้จ่าย
ด้วยวิธีการทั้ง 5 ข้อตามที่กล่าวมา คุณคิดเห็นเช่นไรคิดว่าจะสามารถรับมือกับผู้รับเหมาที่ทิ้งงาน หรือก่อสร้างห่วยแตกได้หรือไม่  ช่วยกระซิบบอกกันหน่อยว่าประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ของคุณที่เคยเจอหรือเพื่อนพ้องที่ประสบกันมา มีความคิดเห็นประการใดบ้าง
แสดงความคิดเห็น