Recent News
“เทศกาลแห่งความตาย” (ชมคลิป)

ปีใหม่ สงกรานต์ วันตรุษ วันสารท ช่วงเวลาเดินทางไกลพร้อมๆ กับการเฉลิมฉลองความสุข เบื้องหลังคือตัวเลขการสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่มีต้นเหตุจากความประมาท

วันนี้กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะที่บรรทุกชีวิตผู้คนจำนวนมากที่กำลังเดินทางกลับบ้านอย่างไรบ้าง?

มาตรฐานความปลอดภัยและเทคโนโลยีในวันนี้ จะลดอุบัติเหตุในเทศกาลที่สถิติคนตายเป็นร้อยในช่วง 7 วันอันตรายได้จริงๆรึ?

ฟังคำยืนยันจากกรมการขนส่งทางบกกันค่ะ

แสดงความคิดเห็น