Recent News
ขึ้นราคาแท็กซี่! สตาร์ทยัง 35 บาท แต่ส่วนต่างขึ้นอื้อ!

ไฟเขียวขึ้นค่าแท็กซี่ ตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ประกอบการรถแท็กซี่แจ้งขอขึ้นราคาค่าโดยสาร

ค่าครองชีพขึ้นอีก! นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สรุปผลการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ ที่ให้พิจารณาข้อเรียกร้อง 4 ข้อ โดยจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่  เริ่มจากสตาร์ท  1 กิโลเมตรแรก 35 บาท เหมือนเดิม แต่ส่วนต่างเปลี่ยนไป

  • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท (เดิม 5.50 บาท)
  • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7 บาท (เดิม 6.50 บาท)

  • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8 บาท (เดิม 7.50 บาท)

  • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท (เดิม 8 บาท)

  • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9 บาท (เดิม 9 บาท)

  • กิโลเมตรที่ 80 เป็นต้นไป คิดกิโลเมตรละ 10.50 บาท  (เดิม 10.50 บาท)

  • หากอยู่ในสถานการณ์การจราจรติดขัด ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 6 กม./ชม. ให้คิดค่าโดยสารเพิ่ม 3 บาท/นาที  (เดิม 2 บาท/นาที)

  • ค่าเซอร์ชาร์จแท็กซี่สุวรรณภูมิ ให้ปรับจาก 50 บาท เป็น 70 บาท
  • ค่าขนสัมภาระ ความกว้าง 26 นิ้วขึ้นไป ตั้งแต่ใบที่ 3 เป็นต้นไปใบละ 20 บาท

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ไปจัดทำแอปพลิเคชัน GPS รูปแบบใหม่ เชื่อมกับมือถือคนขับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี แต่ต้องผ่านการตรวจสภาพตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หาโซลูชั่นเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการแท็กซี่เพิ่มขึ้น เช่น เปิดให้เป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ปลดล็อคข้อจำกัด ให้แท็กซี่บุคคลธรรมดา สามารถจดทะเบียนเป็น แท็กซี่ วีไอพี ได้ จากเดิมสามารถทำได้เฉพาะแท็กซี่นิติบุคคลเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น