Recent News
อย.เตือน เพจปลอม !! อ้างชื่อ สธ. ค้นพบวิธีลดน้ำหนักแบบได้ผล

มาอีกแล้ว !! เพจปลอมแอบอ้างชื่อกระทรวงสาธารณสุขค้นพบวิธีการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วโดยใช้ รูปภาพผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงมาการันตี ยันเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรอง วิธีการลดน้ำหนักแต่อย่างใด เตรียมเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง พร้อม เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ วิธีการที่ลดน้ำหนักให้ได้ผลต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหาร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีพบหน้าเพจบนสื่อโซเชียลมีเดีย ECO มีการระบุข้อความเกี่ยวกับข่าวในวงการโภชนาการว่าได้มี การค้นพบวิธีลดน้้าหนักแบบรวดเร็ว โดยมีการใช้รูปภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขนายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุขอีก 3 ท่าน เป็นภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การโฆษณาดังกล่าวนั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาชี้แจงว่า หน้าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีการรับรองวิธีการลดน้ำหนักตามที่โฆษณาแต่อย่างใด และจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับ ผู้ที่เอารูปภาพหรือข้อความไปแอบอ้าง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อยู่ในเพจดังกล่าว ทั้งนี้ ในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องควรปรึกษาแพทย์ อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้าง ลดน้ำหนักผ่านสื่อออนไลน์มารับประทาน เพราะที่ผ่านมามักพบการปลอมปนสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และบางรายยังรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

หากต้องการลดน้ำหนักในเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคและควบคุมอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก้าลังกายอย่างเหมาะสม นอนหลับ ให้เพียงพอ หากมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล์ [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 รองเลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น