Recent News
ส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่ “ถวายสังฆทาน” สุขใจทั้งปีต้องอ่านฉลาก ???
ช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายๆคนมักอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวเข้าวัดทำบุญใส่บาตร รวมถึงการถวายสังฆทานเพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่ แน่นอนว่าผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก
ที่ผ่าน ๆมาทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มักจะได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาชุดสังฆทานในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นสินค้ามีจำนวนไม่ครบตามที่ระบุไว้บนฉลาก ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุไม่ตรงต่อความเป็นจริง

ส่วนใหญ่มักจะพบว่าเป็นสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่เป็นอาหาร ฉะนั้นจึงได้มีการกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำฉลากให้ถูกต้อง เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดต่อผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สำหรับรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวนี้ระบุไว้อย่างไร Bee Voice  จะพาไปติดตามรายละเอียดว่าแท้ที่จริงเขามีการระบุไว้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

โดยประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กำหนดให้สินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุว่าเป็น “ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม” ระบุรายการสินค้าขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวนและราคาของสินค้าแต่ละรายการ
ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท
กรณีชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำ เตือนในฉลากด้วย
ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางสคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ายังมีผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่องให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เช่นไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทาน ไม่ระบุวันเดือนปีที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใด สินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่าเร็วที่สุด ระบุคำเตือนไม่ถูกต้องตามประกาศฯ

อย่างไรก็ตามกรณีที่พบผู้จัดจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมขายสินค้า โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้องมีการกำหนดบทลงโทษไว้ดังนี้คือ  จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือนปรับไม่เกิน50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีเป็นผู้ผลิตชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รู้ไว้อย่างนี้แล้ว ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ใครที่คิดจะทำบุญถวายสังฆทานสักชุด ก็ลองเช็คหรือตรวจสอบสิ่งของในชุดสังฆทานว่ามีอะไรไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้างต้นหรือไม่ หากพบเห็นความผิดปกติก็สามารถร้องเรียนยังสคบ.ได้  ต้อนรับปีใหม่นี้การทำบุญถวายสังฆทานจะได้อิ่มบุญกันให้ถ้วนหน้า ประเภทสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
แสดงความคิดเห็น