Recent News
ขายออนไลน์เตรียมตัว! สคบ. เปิดประชาพิจารณ์ร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียน

ขายออนไลน์เตรียมตัว! สนง. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดประชาพิจารณ์ร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียน เตรียมพร้อมรับมือการค้าอีคอมเมิร์ซ ที่เข้ามาทลายกำแพงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้ประกอบการอาเซียนเอาเปรียบ

เนื่องจากในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายกลางหรือข้อบังคับกลางที่คล้ายกับกรอบ (Framework) เข้ามากำกับดูแล โดย สคบ. จะเป็นผู้ขับเคลื่อนในฐานะผู้กำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง

ซึ่งร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียนนี้ ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นแนวทางปฏิบัติ หากทำตามจะได้รับการโปรโมทผ่า่องทางต่างๆ ว่าเป็นร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมเรื่องความรู้ให้ประชาชนซื้อของภายใต้ร้านค้าที่มีจรรยาบรรณ

สำหรับข้อกำหนดทั้ง 15 ข้อนั้นประกอบไปด้วย

– ปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างยุติธรรม ไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หลอกลวง ผิดจรรยาบรรณ หรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

– ยึดมั่นในความรับผิด ให้ความสeคัญกับสิทธิของผู้บริโภคในระดับเดียวกับการประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น ร้านค้าขายปลีก-ส่ง

– ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เคารพนโยบาย กฎหมาย และข้อกำหนดในประเทศที่เราจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

– ปฏิบัติตามมาตรฐานของท้องถิ่น ปฏิบัติตามมาตรฐานที่จำเป็น และให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องในภาษาท้องถิ่นของประเทศที่เราจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

– รับประกันคุณภาพและความปลอดภัย

– สื่อสารอย่างซื่อสัตย์และเป็นความจริง

– มีความโปร่งใสเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เปิดเผยราคาที่เราเรียกเก็บ และไม่ซ่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ เช่น การแปลงสกุลเงิน ภาษีศุลกากร หรือการจัดส่ง)

– ติดตามสถานะการส่งมอบสินค้า

– เสนอทางเลือกในการยกเลิกคืนสินค้า

– ให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนของผู้บริโภคอย่างจริงจัง

– เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

– มั่นใจว่าการชำระเงินทางออนไลน์มีความปลอดภัย

– หลีกเลี่ยงการส่งสแปมออนไลน์

– ไม่สร้างบทวิจารณ์ออนไลน์ปลอม

– ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์

โดยในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดโครงการประชาพิจารณ์ร่างจรรยาบรรณธุรกิจออนไลน์ของอาเซียน ห้องแมจิก 3 มิราเคิลฯ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น