Recent News
“โดนยกเลิกเที่ยวบิน” สิทธิที่ผู้บริโภคได้รับ ????
หลาย ๆคนคงไม่ปฏิเสธว่าการเดินทางในปัจจุบัน โดยเฉพาะการโดยสารด้วยเครื่องบินกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในสังคม อาจด้วยปัจจัยในเรื่องของราคาค่าโดยสารที่ถูกกว่าจากการที่มีสายการบิน Low cost เปิดให้บริการ นอกจากจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องของเวลาในการเดินทางยังเร็วกว่า สะดวกกว่า ทำให้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย จึงมีการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
ขณะที่การซื้อตั๋วโดยสารของสายการบิน Low cost ที่จะได้ราคาถูกกว่าสายการบินทั่วไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับวันที่และระยะเวลาที่ซื้อตั๋ว ซึ่งแต่ละสายการบินจะแต่ต่างกันเช่นหากจองล่วงหน้า 3 เดือนก็จะได้ตั๋ว ราคาถูก

แต่หากจองในระยะกระชั้นชิดราคาก็จะแพงขึ้น โดยปกติสายการบิน Low cost จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตั๋วได้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันผู้ที่กว้านซื้อตั๋วราคาถูกเป็นจำนวนมากแล้วนำไปขายต่อในราคาที่แพงขึ้น แต่ถ้าขายไม่ได้หรือไม่หมดก็นำมาเปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่นหรือเปลี่ยนวันเพื่อให้นำกลับไปขายได้อีกโดยไม่ขาดทุน

ทางสายการบินแบบประหยัดจึงวางมาตรการในการป้องกันบุคคลเหล่านี้ ซึ่งในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงมากซึ่งดูแล้วไม่ต่างกับการซื้อตั๋วใหม่ นั่นคือเหตุและผลที่ว่าทำไมถึงต้องวางหลักเกณฑ์สำหรับการเดินทางสำหรับเครื่องบิน Low cost

แต่ที่ Bee Voice จะนำเสนอนั่นคือ เรื่องของสิทธิที่ผู้บริโภคควรทราบในการโดยสารเครื่องบิน หากเกิดเหตุกรณีเครื่องมีการล่าช้ากว่ากำหนด (Delay) หรือกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน คุณจะได้รับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรกันบ้าง เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้
เพราะตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องสิทธิของผู้โดยสารซึ่งใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553 มีการระบุไว้ชัดว่าเมื่อสายการบินทราบว่าการยกเลิกเที่ยวบินจะด้วยจากเหตุสุดวิสัยเช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบิน การรักษาความปลอดภัย

การนัดหยุดงานหรือการกระทำใดๆของพนักงานหรือลูกจ้างส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการของสายการบิน จนทำให้สายการบินผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการ กรณี “เที่ยวบินล่าช้า” ดังนี้

  1. กรณีล่าช้าเกินกว่า2 ชม.ขึ้นไปผู้โดยสารจะต้องได้รับการดูแล ดังนี้คือ อาหารและเครื่องดื่มตามความเหมาะสมกับระยะเวลารอขึ้นเครื่อง ,ที่พักแรมตั้งแต่ 1 คืนขึ้นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสม พร้อมทั้งบริการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม
  2. กรณีล่าช้าเกินกว่า3 ชม. สายการบินจะต้องให้ผู้โดยสารเลือกระหว่างการคืนค่าโดยสารและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เต็มจำนวนภายใน 7 วันทำการ ,การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไปหรือการขนส่งทางอื่นที่เหมาะสมไปยังจุดหมายปลายทาง
  3. ล่าช้าเกินกว่ากำหนด1 วัน สายการบินจะต้องหาที่พักแรมพร้อมจัดบริการขนส่งระหว่าง สนามบินและที่พักแรม แต่หากกรณีดีเลย์เพราะมีเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่นกรณีมีพายุ ทางสายการบินไม่ต้องรับผิดชอบ
รู้กันอย่างนี้แล้ว ใครที่ชอบเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินหากต้องเจอเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นก็อย่าลืมเช็คเพื่อรักษาสิทธิของตนเองนะจ๊ะ เพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ รู้ไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ
ทั้งนี้หากผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการที่เหมาะสม สามารถร้องเรียน ไปที่กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
แสดงความคิดเห็น