Recent News
วิธียกเลิก โดนหลอกทําประกัน ทางโทรศัพท์

นี่คือวิธีที่จะยกเลิกโดนหลอกทําประกัน ทางโทรศัพท์ หรือ Call Center

ปัญหาการถูกโดนหลอกทําประกัน ทางโทรศัพท์ หรือ Call Center สามารถพบเห็นได้เป็นร้อยๆ กรณี ตอนนี้ เนื่องจากขั้นตอนการชำระเงินสามารถทำได้ทันทีผ่านการตัดเงินจากบัตรเพียงแค่ Sale รู้เลขหน้าบัตรและพยายามพูดให้เราตกลง

วิธีการของ Sale ประกันที่พยายามจะหลอกเราคือการพยายามถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของบัตรว่าชื่อสะกดแบบนี้ถูกต้องไหม ถามประวัติสุขภาพ พยายามให้เราพูดเลขหน้าบัตรเครดิตหรือเดบิต จากนั้นจะสาธยายรายละเอียดของประกันจบท้ายด้วยประโยคที่บอกว่าจะจัดส่งเอกสารภายใน 15 วัน เป็นอันว่าเรียบร้อย

โดยใช้เทคนิคทำทีเป็นโทรมาสอบถามข้อมูลแล้วให้พูดตาม

วิธีที่ดีที่สุดของการป้องกันคือไม่ต้องฟังให้แจ้งแต่แรกไปเลยว่า ไม่มีเงินทำ เป็นหนี้เยอะมาก หรือใข้แอปพลิเคชั่น Who Call

ส่วนคนที่หลวมตัวไปแล้ววิธียกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีแรก

วิธีนี้เป็นวิธีลัด ให้โทรไปอายัดบัตรทั้งหมดกับธนาคารที่ Sale ประกันหลอกเราให้เราทวนข้อมูล เพราะแน่นอนว่าธนาคารนี้ต้องมี Something wrong กับบริษัทประกันนั้นแน่นอน โดยธนาคารจะถามเราว่าอายัดทำไมให้แจ้งพนักงานไปเลยว่า โดนบริษัทประกันหลอกให้ทวนข้อมูลตัดบัตรทำประกัน ทางธนาคารที่กลัวจะเสียลูกค้าจะรีบจัดการให้ทั้งหมด โดยจะประสานงานไกล่เกลี่ยกับบริษัทประกันนั้นๆ เพื่อให้การอายัดบัตรเป็นทางเลือกสุดท้าย แน่นอนว่าคุณต้องยืนยันคำเดิมว่าจะอายัดบัตรทั้งหมดกับธนาคาร สุดท้ายธนาคารที่กลัวจะเสียลูกค้าจะทำการยกเลิกการทำประกันให้

วิธีสอง

เป็นวิธีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แนะนำ ซึ่งอาจใช้เวลา โดยให้ให้เราที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยเป็นลายลักษณอักษรพร้อมแนบกรมธรรม์ประกันชีวิต และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทที่รับประกันภัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปทั้งหมดคืน ในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 30 วัน ต้องพิจาณาว่ากรมธรรม์มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป สอบถามข้อมูล ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย  1186

วิธีป้องกันที่ดีที่สุด

  1. ตัดสายทิ้งไปเลย (ไม่ต้องเกรงใจ)
  2. ห้ามตอบคำว่า ตกลงค่ะ/ครับ เด็ดขาด ไม่ว่าจะโดนพูดหว่านอย่างไรก็ช่างไม่เช่นนั้นจะผูกมัดเราทันที
  3. ห้ามพูดคำว่า “ให้ส่งเอกสารมาให้ดูก่อน” หรือ “ขอดูรายละเอียดก่อน”
  4. ห้ามพูดทวนข้อมูลของเราทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการทำทีเป็นถามเพื่อให้เราทวนข้อมูลหรือตอบว่าใช่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นการยืนยันรับสิทธิ์ ให้บอกปฏิเสธไปเลย จากประสบการณ์แนะนำว่า ตอนนี้เป็นหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายเยอะมากค่ะ/ครับ ตกงานอยู่ค่ะ/ครับ หรือตัดสายทิ้งไปเลย
  5. หากโดนเสนอขายแล้วหลวมตัว ให้ทำทีขอเบอร์ Sale เพื่อบอกว่าเผื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นก็เอาเบอร์ไปร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  6. หาเลขที่ใบอนุญาตประกอบการขายประกัน เพื่อไปร้องเรียนพร้อมเบอร์กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (พวกนี้กลัว คปภ. มาก คุณได้เงินคืนแน่นอน)
  7. หากยังไม่โดนตัดบัตร ให้รีบโทรไปอายัดบัตรกับธนาคารที่เอาข้อมูลบัตรเราไปให้ Sale ที่โทรมา แนะนำว่าให้ทำอย่างเด็ดขาดอย่าไปยอม ทุกวันนี้โปรโมชั่นบัตรเครดิต และเดบิตทุกธนาคารไม่ต่างกันมากเลย แถมยังแข่งกันดุมาก
  8. หากหลวมตัวไปแล้วแนะนำว่าฟ้องทั้งแพ่งและอาญา นอกจากไม่เสียเงินแล้วยังได้เงินอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น