Recent News
กฏเหล็ก“แท็กซี่”เรื่องที่ผู้บริโภคต้องรู้

เชื่อว่าใครที่เคยใช้บริการรถแท็กซี่อาจเคยเจอเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากหลาย ๆกรณี ตั้งแต่ถูกปฏิเสธรับผู้โดยสาร ด้วยคำฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็น “รีบไปส่งรถ” หรือ “แก๊สหมดต้องไปที่เติมแก๊ส” รวมถึงพฤติกรรมการขับรถที่น่าหวาดเสียว ผิดกฎจราจร เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุหรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการโดยสารรถแท็กซี่ เช่นสูบบุหรี่ มีกลิ่น เหม็น แต่งกายไม่สุภาพ ฯลฯ

แต่ทั้งหลายทั้งปวงคุณทราบหรือไม่ว่า เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในข้างต้นคุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนได้หากต้องไปเจอกับพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้าง Bee Voice มีคำตอบมาฝากกันอีกแล้วจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่อ้างอิงจากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก หากใครที่เจอปัญหาเหล่านี้

แต่ก่อนจะไปว่ากันไปดูกันก่อนว่าสิ่งที่ผู้ขับรถแท็กซี่ต้องปฏิบัติตนนั้นมีเรื่องอะไรบ้างตามพ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งระบุไว้ชัดว่าผู้ขับแท็กซี่มิเตอร์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ

-ห้ามปฏิเสธการรับจ้าง เว้นแต่การรับจ้างนั้นจะเกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้โดยสาร
-การไม่รับจ้างต้องแสดงป้ายว่า “งดรับจ้าง” หรือป้าย “ส่งกะ” (สถานที่หรือย่านที่จะไปส่งกะ)…
-ห้ามต้อน ดึง เหนี่ยว ยื้อคนหรือสิ่งของของคนเพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่
-ห้ามสูบบุหรี่ เปิดวิทยุหรือกระทำการใด ๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้โดยสาร
-ห้ามรับผู้โดยสารในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามไว้
– ห้ามพูดไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าวต่อผู้โดยสารหรือผู้อื่น
-ต้องพาผู้โดยสารไปส่งตามเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือไม่อ้อม
-ห้ามทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ

-ต้องเก็บค่าโดยสารตามที่แสดงในมิเตอร์ และหากมีผู้โดยสารบางคนในเส้นทางเดียวกันลงระหว่างทางจะกดสวิทซ์มิเตอร์ใหม่ไม่ได้ ห้ามเรียกค่าโดยสารเพิ่มจากมิเตอร์เว้นแต่

 * การจ้างออกไปนอกขอบเขตการใช้อัตราค่าโดยสารจะตกลงราคาหรือจะเก็บตามมิเตอร์ก็ได้
* การจ้างผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร ผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่ม 20 บาท
* ค่าทางด่วนผู้โดยสารเป็นผู้จ่าย
* การจ้างจากภายในสนามบิน ณ จุดที่จัดไว้เป็นการเฉพาะผู้โดยสารต้องจ่ายเพิ่ม 50 บาท
นอกจากรายละเอียดที่คนขับรถแท๊กซี่พึงต้องปฏิบัติดังที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว สำหรับสิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ยังมีอีกหลายประเด็นด้วยกัน
– เรื่องของมิเตอร์ที่ติดประจำรถจะต้องมีตรา ขส. ประทับ (Seal)
– เรื่องของหมายเลขทะเบียนรถที่อยู่ด้านซ้ายของแผงหน้าปัดหน้าหรือข้างประตูหลัง ชื่อคนขับรถจากบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ติดไว้ด้านซ้ายของแผงหน้าปัด
-หากรถที่โดยสารมีการติดตั้งระบบเปิด-ปิดประตูแบบเซ็นทรัลล็อค ผู้โดยสารสามารถเปิดประตูออกได้โดยปลดล็อคที่บานประตูแล้วดึงที่เปิด-ปิดประตูออกตามปกติ
-เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่แนะนำคือควรมีสติ ใช้ไหวพริบ จดจำลักษณะของคนขับ พฤติกรรมจดจำรุ่นของรถ หมายเลขทะเบียน สีรถ ระบุเวลา ต้นทางและปลายทางในการเดินทางให้ได้
 หากพบคนขับรถแท็กซี่ทำผิดกฎหมาย คุณสามารถร้องเรียนขอรับความคุ้มครองสิทธิได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ผู้โดยสารสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก สายด่วน1584 หรือแจ้งด้วยหนังสือไปยัง ตู้ ปณ. 456 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 ก็ได้
แสดงความคิดเห็น