Recent News
ระวัง! กระเช้าปีใหม่หมดอายุไม่ได้มาตรฐาน แม่ค้าฝ่าฝืนต้องโทษปรับ 3 หมื่น!

ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าปีใหม่นั้นเป็นเทศกาลที่เราจะส่งความสุขทิ้งความโศกไว้เบื้องหลังกับปีเก่าและช่วงนี้สินค้าที่ขายดีมากๆ ก็คงหนีไม่พ้นกับ กระเช้าปีใหม่ ที่ใช้เป็นของขวัญส่งความสุขให้กับผู้ใหญ่  เพื่อนๆ เจ้านาย ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ทำให้ร้านค้าต่างๆ นิยมนำสินค้าหลายอย่างมาจัดเป็นกระเช้าเพื่อวางจำหน่ายเป็นกระเช้าสำเร็จรูป

อย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมามักพบปัญหาอย่างหนึ่ง ก็คือกระเช้าปีใหม่ที่จัดไว้นั้นเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพและหมดอายุสอดไส้ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน

ปกติแล้วตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากจะจัดกระเช้าจำเป็นต้องมีฉลาดดังนี้

  1. มีฉลากชัดเจน
  2. มีแสดงฉลากภาชนะรวม
  3. มีฉลากแสดงวันหมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อน

โดยประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ซึ่งกำหนดว่า ในการที่จะขายสินค้าเป็นกระเช้าจะต้องมีฉลากรวม ระบุว่าในกระเช้ามีรายการสินค้าใดบ้าง โดยแสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ รวมทั้งแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหาร

หากผู้บริโภคพบว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุอย่าอุดหนุนเป็นอันขาด

นอกจากนี้ ทาง กทม. ยังมีนโยบายออกมาควบคุมดูแลการจัดจำหน่ายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมอีกด้วย โดยได้ออกแนวทางเป็นหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่ 5 ประเภท ได้แก่

  1. กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ สินค้าต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
  2. กระเช้าของขวัญประเภทผักผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน
  3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงป้ายข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น”
  4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ กระเช้าทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ เป็นข้อความภาษาไทย เห็นได้ชัดเจน
  5. ห้ามวางจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา 30 (5) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

หากพบว่ามีการฝ่าฝืนตามที่ระบุด้านบนจะเข้าข่ายผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

แสดงความคิดเห็น