Recent News
มาแล้ว ‘ช้อปช่วยชาติ’ ปี 2561 เปิดให้ช้อบจนถึงปีหน้า ปีนี้มีสินค้าลดหย่อนเพิ่ม!

สิ้นปีแบบนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการต่างออกโปรโมชันกระตุ้นยอดขายกันกระหน่ำใหญ่โต ซึ่งแน่นอนปีนี้กรมสรรพากรเองก็คึกคักไม่แพ้กัน แต่ไม่ได้คึกคักในแง่ของการออกมาตรการภาษีโหดแต่อย่างใด เพราะปีนี้การลดหย่อนภาษี ‘ช้อปช่วยชาติ’ ตอบโจทย์ประชาชนมากกว่าเดิมจริงๆ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กรมสรรพากรร่อนหนังสือชี้แจงมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยใจความสำคัญก็คือกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยนายทุนมากกว่าประกอบการรายย่อยระดับชาวบ้านรากหญ้า อ่านเพิ่มเติมจดหมายได้ที่ สรรพากรชี้แจงมาตรการช้อปช่วยชาติหรือช่วยนายทุน

สำหรับปีนี้ สรรพากรชี้แจงว่า มีการกำหนดสินค้าเพิ่มเติม 3 ประเภทจากปีก่อน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง จากความเดือดร้อนราคาผลผลิตตกต่ำ

1.) ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย (กระตุ้นจากการที่ราคายางตกต่ำ) ซึ่งมีการระบุชัดเจนว่า วัตถุดิบต้องมาจากยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวมหรือรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง

2.) หนังสือและ e-Book เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และเป็นไปตามที่กรมสรรพากรได้เคยหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศผ่านการอ่าน

3.) สินค้า OTOP ซึ่งมีการระบุชัดเจนเช่นกันว่า จะต้องซื้อจากกผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน แต่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ จึงมิได้จำกัดอยู่แค่ห้างสรรพสินค้า แต่จะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

ข้อกำหนด

  1. ต้องเก็บหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มเท่านั้น
  2. ฐานรายได้ถึงเกฑณ์ลดหย่อนเสียภาษี (ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไปสามารถยื่นลดหย่อนได้ เนื่องจากรายได้ 0 – 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี)
  3. สามารถช้อปได้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562
  4. สินค้าที่ซื้อช่วง 15 – 31 ธันวาคม 2561 ยื่นลดภาษีปี 2561
  5. สินค้าที่ซื้อช่วง 1 – 16 มกราคม 2561 ยื่นลดภาษีปี 2562
  6. ลดหย่อนภาษีจากยอดซื้อรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท/คน
มาแล้ว ‘ช้อปช่วยชาติ’ ปี 2561 เปิดให้ช้อบจนถึงปีหน้า ปีนี้มีสินค้าลดหย่อนเพิ่ม!
มาแล้ว ‘ช้อปช่วยชาติ’ ปี 2561 เปิดให้ช้อบจนถึงปีหน้า ปีนี้มีสินค้าลดหย่อนเพิ่ม!
แสดงความคิดเห็น