Recent News
ขั้นตอนการร้องเรียน สคบ.

1.    ไปที่ website : http://www.ocpb.go.th/
2.    เลือกไปที่ ร้องเรียนออนไลน์

3. ลงทะเบียน

ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ทำการสมัครสมาชิกเสียก่อนเพียงกดไปยังปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อทำการลงทะเบียน แต่ถ้าใครเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถใส่ Username กับ Password เพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ ส.ค.บ. ได้เลย

ระบบจะพามายังหน้าชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้อ่านพร้อมทำความเข้าใจข้อควรทราบต่างๆ หากเข้าใจหมดแล้วให้กดทำเครื่องหมายถูก 2 ช่อง แล้วกด “ยอมรับเงื่อนไข”

จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่เว็บต้องการ

4. ไปตามเมนู “ร้องเรียน Online” แล้วจะมีเมนูแบ่งย่อยสำหรับร้องทุกข์ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์, สินค้า, บริการ ให้เลือกรายการตามต้องการ และมาที่หน้าใส่รายละเอียด ตรงหัวข้อให้ใส่แค่คีย์เวิร์ดแบบกระชับ เข้าใจง่าย ใส่วัน เวลา และสถานที่ของเหตุการณ์ เรียบเรียงเป็นข้อๆ ตรงชื่อผู้ร้องทุกข์ให้ใส่ชื่อตัว ร้านค้า บริษัท องค์กร ที่ต้องการร้องทุก ตรงที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ ให้ใส่ที่อยู่พร้อมเบอร์โทร แล้วกดต่อไป

5. จะมีให้กดเลือกข้อมูลตามจริงแล้วเลื่อนลงมาจะเจอช่องให้กรอบรายละเอียดเพื่อร้องเรียน เขียนเสร็จก็แนบไฟล์ที่เตรียมไว้ ครบถ้วนกดตกลง ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งมายัง ส.ค.บ.

เตรียมเอกสาร

  • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท เอกสารเกี่ยวกับสัญญา ใบเสร็จ ภาพแคปเจอร์จากแชทสนทนา ภาพรูปถ่ายสินค้า ภาพคำสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)

*ทำเป็นสำเนาและสแกนเป็นไฟล์รูปภาพหรือ pdf. หากเป็นรูปถ่ายต้องให้เห็นข้อมูลครบถ้วนชัดเจน

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน ส.ค.บ. 1166

Facebook สคบ. >> https://www.facebook.com/ocpb.official

ที่ตั้ง: ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แสดงความคิดเห็น